Özmen-1 GES projesi kapsamında EPDK'ya yapılan başvuru

Özmen-1 GES projesi kapsamında EPDK'ya yapılan başvuru

Vakıf Katılım

Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, şunlar aktarıldı:

''Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı Soleil Yenilenebilir Enerji A.Ş'ye Muğla'da güneş enerjisine dayalı Özmen-1 GES projesi kapsamında 30.07.2020 tarihinden itibaren 49 yıl süreyle üretim faaliyeti göstermek üzere 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 30.07.2020 tarihli ve 9476-15 sayılı kararıyla üretim lisansı verilmişti. Bu lisansla ürettiği elektriği 23.10.2020 geçici kabul tarihinden itibaren 10 yıl süreyle 13,3 USDcent/kWh fiyatla ve ilk 5 yıl yerli katkı payıyla beraber 13,74 USDcent/kWh fiyatla 5346 ve 6094 sayılı kanunlar gereğince devlet alım garantisi altında satmaktadır. 

19.11.2022 tarihinde yayımlanan Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamına göre, üretim lisansı sahibi tüzel kişiler, lisanslı bir üretim tesisine bütünleşik depolama ünitesi kurabilmektedir maddesi eklenmiştir. İlgili madde kapsamında 20,17 MWp kurulu gücüne sahip Özmen-1 GES projesine 2,064 MWp kapasiteli bütünleşik depolama ünitesi kurmak için EPDK'ya 08.11.2023 tarihinde başvuruda bulunulmuştu. Özmen-1 GES üretim tesisi için verilen 30.07.2020 tarihli ve EÜ/9476-15/04582 numaralı lisansın bütünleşik elektrik depolama ünitesi eklenmesi talebimiz, EPDK'nın 12531-25 sayılı kararıyla uygun bulunmuştur. Bu onay Türkiye'de yenilenebilir enerji alanında bütünleşik depolama kapsamında EPDK tarafından verilen ilk onaydır. Santral sahasına bütünleşik elektrik depolama ünitesi kurulmasıyla ilgili çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) başvurusu 15.04.2024 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına yapılmıştır. Üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesinin kurulmasının ardından, dengesizlik giderlerinin minimuma indirilmesi ve emre amade kapasitenin üzerinde üretilen elektriği depolama yöntemi ile sisteme vererek yaklaşık 860.000 kWh/Yıl fazla üretim sayesinde ek satış geliri elde etmesi beklenmektedir. Bu kapasite artırımı sayesinde şirketimiz yeşil enerji üretimini arttırarak karbon salınımının düşürülmesine de katkıda bulunacaktır.''
 

  Hibya Haber Ajansı